ثبت شکایت

تعداد کاراکترهای مانده : 4000

فرمت (نوع) فايل می بايست یکي از فرمتهای doc tif png gif jpg xls و یا pdf با حجم حداکثر 5 مگابایت باشد می توانید مستندات بیش از یک برگ را در قالب pdf , word و یا tif تجمیع و ارسال نمایید

مرحله دوم - ثبت اطلاعات فردی

مرحله نهایی - ثبت کامل

اطلاعات درخواست
نوع درخواست : شکایت
دستگاه اجرایی :
شرح شکایت :
فایل پیوست : ندارد
شماره رهگيری دستگاه اجرايی :
اطلاعات فردی

اطلاعات کاربری

چاپ استعلام


سامانه ارتباط مستقیم با رئیس کانون
اجرا و میزبانی :