مراجعه کننده گرامی ؛


درزمان طرح اعلام و یا شکایت به عملکرد کانون وکلای دادگستری و ارگانهای زیر مجموعه و سایر ادارات مرتبط به حوزه وکالت و ارائه اطلاعات ، لطفاٌ به نکات زیر توجه فرمایید :


1- شکایات و اعلامات باید مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئولیت قانونی مطالب اظهارشده بر عهده شاكی خواهد بود.


2-  لازم است هنگام ورود اطلاعات خود، حتماٌ شماره تلفن همراه را وارد نمایید تا امکان ارسال کد پیگیری و اطلاع رسانی مراحل مختلف رسیدگی به شکایت به شما فراهم گردد. لازم به ذکر است در نگهداری شماره پیگیری و عدم افشای آن به دیگران دقت و توجه لازم را داشته باشید.


3-  دراجرای مادتین 55 و 19 قانون وکالت وبند ب ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا وماده 20 آئین نامه ی لایحه مذکور وبه منظور بازرسی ونظارت بر اعمال حرفه ای وکلا وکارآموزان وکارگشایان دادگستری و نیز جلوگیری از مداخله افراد غیرمجاز در امور وکالتی، اعلامات و شکایاتی قابل رسیدگی است که در خصوص عملکرد کانون و وکلای و کارآموزان و کارمندان زیربط این کانون مطرح می شود.


4- رسیدگی به شکایات وارده از سایر سازمان ها و نهادهای در صلاحیت کمیسیون بازرسی کانون وکلا نبوده و این کمیسیون امکان رسیدگی به آن را ندارد. بدیهی است در صورت شکایت و اعلامات از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، صرفا بعنوان اطلاع استحضاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و در صورت ارتباط آن با حوزه وکالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


5- درصورت عدم ذکر دقیق مرجع مورد شکایت، رسیدگی به آن امکان پذیر نخواهد بود.


6- چنانچه مرجع مورد شکایت از یک مورد بیشتر باشد (دو یا سه یا چهار مورد) شاکی می بایست از مراجع ذیربط، به صورت جداگانه در قالب چند طرفیت شکایت نماید.


7- سیستم به طور خودکار به شکایاتی که قبلاٌ به سامانه رسیدگی به شکایات ارسال شده ترتیب اثر نخواهد داد مگر اینکه موضوع با شکایت قبلی تفاوت داشته باشد،  لذا از ارسال شکایات تکراری خودداری نمایید.


در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید فایل «نکاتی که می بایست در ارائه شکایت مورد توجه قرار داد» (لینک)را مطالعه فرمایید.


( لینک ) : چنانچه اشخاص از نحوه ارائه خدمات وزارتخانه، اداره، شركت دولتی یا موسسه مأمور به خدمت عمومی در زمینه‌های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شكایتی داشته که مربوط به حوزه وکالت باشد و شخصا ذینفع آن بوده و از کمیسیون بازرسی کانون خواهان بررسی موضوع و یا برای احقاق حق خود باشند و یا به عنوان یك شهروند آگاه با حس مسوولیت اجتماعی از سوء جریان اداری نظیر تضییع اموال کانون ، وجود فساد و جرم و یا دیگر تخلفات اطلاعاتی دارند، می‌توانند  شكایت و یا اطلاعات خود از این گونه سو جریانات را (در قالب اعلام)  با توجه  و رعایت نكات زیر به سامانه رسیدگی به شكایات و اعلامات سازمان کمیسیون بازرسی كانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ارسال نمایند تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.
بدیهی است دریافت شكایات و اعلامات  از طریق مكاتبه، دورنگار (فاكس)، تماس با شماره تلفن 04135538562، ایمیل bazrasi@eastazarbar.org و مراجعه حضوری به کمیسیون بازرسی کانون نیز امكان پذیر است.


پیش از تنظیم و ارسال شكایت و یا گزارش از سو جریان اداری به نكات زیر توجه فرمایید:


وظیفه کمیسیون بازرسی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به حوزه وکالت و حسن جریان امور در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و عمومی و شركت‌های دولتی و موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مرتبط با موضوع وکالت است. بنابراین رسیدگی به شكایات، خارج از حوزه‌های مذكور و موضوعات زیر خارج از صلاحیت این کمیسیون می باشد.


 چند توصیه :


1- در صورتی كه قبلاً شكایتی به کمیسیون بازرسی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ارسال نموده‌اید و پرونده شما در حال رسیدگی است، از ارسال مجدد شكایت یا گزارش خودداری نمایید.


2- بر طبق مقررات این کمیسیون ،  شکایت باید متضمن هویت، نشانی، کد ملی و کدپستی شاکی و مقرون به دلایل وی باشد ، فلذا شكایت‌هایی كه دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست بوده و یا مشخصات شاكی ناقص و یا هویت وی احراز نشود، رسیدگی نخواهد شد.


3- مسوولیت قانونی مطالب اظهارشده بر عهده شاكی خواهد بود.


4- پس از وارد كردن مشخصات مشتکی عنه و متن شكایت خود و دیگر اطلاعات مورد نیاز در سامانه، از سوی سیستم یك شماره پیگیری برای شما صادر میشود كه به وسیله آن میتوانید در همین سامانه و در هر لحظه از مرحله رسیدگی به شكایت خود در کمیسیون آگاهی كسب نمایند. در نگهداری شماره پیگیری  و عدم افشای این شماره به دیگران دقت و توجه لازم را مبذول فرمایید.


5- نتیجه رسیدگی به شاکی اطلاع داده می‌شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه کمیسیون باشد، شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می‌گردد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکواییه با اخذ رسید به وی تحویل خواهد شد.


6- اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می‌باشد.


به اعلاماتی که هویت اعلام‌کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمیشود. مگر این‌که به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان رسیدگی به آن را لازم تشخیص دهد.
 


سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات
اجرا و میزبانی :